İş Güvenliği Denetimleri

29 Mayıs 2013

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Yönetmelikler çerçevesinde yaptığımız denetimlerle,  yasal mevzuatlara uygunluğunuz önceden denetleyerek işletme ve işyerleriniz  yasal de

İş Yeri Hekimi Görevlendirme

29 Mayıs 2013

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca, Elli ve daha fazla  çalışanı olan  işyerlerinde bir sağlık birimi kurulması zorunludur. Bu nedenle işyerlerinde işyerinin tehlike sınıfına ve işçi sayısına göre bir v

A,B,C Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanı İstihdamı

29 Mayıs 2013

20.06.2012 tarihinde 6331 Sayı ile uygulamaya konulan yeni iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunumuz çalışma hayatımıza yeni sorumluluklar getirmiştir. Bu sorumluluklardan birisi de 50 ‘in üzerinde çalışan bulunduran tüm işletme   ve

İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİNİN TEMEL İLKELERİ

29 Mayıs 2013

İşçilerin sağlığının korunması ve geliştirilmesi, toplumun sağlığına yönelik çalışmalar içinde önemli ve vazgeçilmez bir yer tutmaktadır.         Dünya deneyimine baktığımızda, yaklaşık 170 yıldır ayakta durmayı b

Dikkat Dağınıklığı Testi

29 Mayıs 2013

Adana İş Güvenliği Firmalarına bir yenisini ekliyoruz. Çukurova Pusula OSGB. İş Güvenliği konusundaki ciddiyetimizi de İş Güvenliği Uzmanlarının ve İşyeri Hekimlerinin dikkatlerini çekerek göstermek istiyoruz. Adana İş Güvenli