Çukurova Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Çukurova Pusula Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve Eğitim Ltd. Şti, 20 yılı aşkın iş güvenliği ve iş yeri hekimliği deneyimine sahip, Çevre Yük.Müh. Ahmet ÇEVLİK, Dr. Hatun ÇİÇEK ve Dr. Eralp KUYUCU tarafından, tüm özel ve kamu kurum, kuruluş ve işletmelerin İş Güvenliği Uzmanı, İş yeri Hekimi ve Sağlık Personeli ihtiyaçlarını karşılamak ve İSG İle ilgili tüm problemlerini çözmek için kurulmuştur.

29 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen tüm şartları yerine getirerek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan şirket; profesyonel iş güvenliği uzmanları, yetkin ve tecrübeli işyeri hekimleri ve sağlık personelleri ile fark yaratan bir takım oluşturmuştur.

Mevzuat gereği, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri bulundukları il ve sınır illerinde hizmet verebilirler. Bu nedenle; Çukurova Pusula OSGB; Adana, Mersin, Niğde, Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay illerinde de hizmet verebilecek kapasiteye sahip olacak şekilde kurulmuştur.

Amacı; yasal zorunluluk olarak gözüken iş sağlığı ve güvenliği kavramını, yaşam tarzı haline getirmek, iş güvenliği kültürünü toplumun her kesimine yaymak ve ülkenin kalkınmasına yardımcı olmaktır.

Çalışma hayatındaki risklerin kabul edilebilir seviyelere indirildiği, tehlikelerin kontrol altına alındığı, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının en aza indirildiği, insan odaklı bir toplumun oluşmasına katkıda bulunmak önemli bir hedefidir.

Bu amaca ulaşmak için İSG profesyonellerimiz tarafından; mutlaka yerinde inceleme yapılır, riskler değerlendirilir, acil durumlar değerlendirilerek plan hazırlanır, işveren ve çalışanlarına eğitimler verilir, önlemler alınması için yazılı önerilerde bulunulur ve tüm bunların yapılabilmesi için sistemli çözümler sunulur.

 

Misyonumuz
Hayatın sadece bir parçası olan çalışma yaşamının; çalışan işveren ve diğer taraflar için en sağlıklı ve güvenli şekilde sürdürülmesine katkıda bulunmak, önleyici iş güvenliği kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak misyonumuzdur.

 

Vizyonumuz
OSGB hizmetini etik yaklaşımla çağın teknik sınırlarında ve en üst düzey kalitede sunarak; yolunda gidilen, katılımcı, gelişmeyi destekleyen, müşteri beklentilerini sürekli tam ve zamanında karşılayan öncü kuruluş olmak vizyonumuzdur.
 
İlkelerimiz

* İnsan Odaklı
* Etik Çalışma
* Çözüm Odaklı
* Süreklilik
* Katılımcılık
* Yenilikçilik
* Özgünlük
* Sorumluluk Bilinci